fbpx

Generelle betingelser

Betingelser

Følgende betingelser er gældende ved accept af indgåede aftale hos Restaurant Odd Fellow Palæet
ApS, Bredgade 28, 1260 København K, pr. e-mail, mundtligt eller på anden vis har accepteret aftalen.

Depositum samt aconto betaling,

Ved bestilling af arrangement skal der senest 8 dage efter accepterede aftale, indbetales depositum på
Kr. 25.000,- eller stilles en bank garanti for arrangementets fulde beløb. En aconto opkrævning vil
ligeledes blive fremsendt og forfalder 8 dage før afvikling af arrangementet.

Reservationen er først endegyldig, når der foreligger dokumentation for indbetalingen, ved manglende
betaling af depositum samt aconto forbeholder Restaurationen sig retten til at annullere gældende
arrangement.

Forbehold og Force Majeure

Ved udefrakommende hændelser som gør, at arrangementet ikke kan afholdes i de planlagte lokaler,
forbeholder Restaurant Odd Fellow Palæet sig retten til at afholde arrangementet i andre lokaler.
Der forbeholdes retten til at afvise arrangementer, hvis formål eller aktivitet jf. Restaurant Odd Fellow
Palæets fastsættelse, betragtes som stærkt politiske, i strid med den danske lovgivning eller som på
anden vis kompromitterer Restaurant Odd Fellow Palæets omdømme negativt.

Ligeledes forbeholdes retten til at afvise enkeltpersoner, som jf. Restaurant Odd Fellow Palæets
fastsættelse kompromitterer Restaurant Odd Fellow Palæets omdømme negativt.

Betaling.

Efter endt arrangement laves den endelige optælling og der udsendes en faktura på det fulde beløb
fratrukket det indbetalte depositum samt evt. aconto beløb, restancen skal betales 8 dage netto kontant,
enten ved bankoverførsel eller kontant.
Ved manglende betaling påligges der et gebyr på Kr. 100,- pr. rykker. Samt renter efter gældende sats.
Efter 30 dage overgår kravet til retslig inkasso.

Reklamationer

Enhver form for reklamation eller krav om tilbagebetaling skal være restaurationen i hænde senest 7
dage efter afholdelse af arrangementet, de gældende betalingsbetingelser skal dog fortsat efterleves.

Lokaler, rengøring, støj m.v.

På ordrebekræftelsen fremgår det hvilke lokaler der benyttes, prisen inkluderer almen rengøring af disse
lokaler. Skønner restaurationen i samarbejde med det benyttede rengøringsfirma at yderligere rengøring
efter endt arrangement er nødvendig, faktureres dette kr. 750 pr. time inkl. moms. Benyttes lokaler, som
IKKE står påskrevet i aftalen, faktureres rengøring af disse efter samme takst. Restaurationens personale
står ikke til ansvar for gæsters færden under afvikling af arrangementet.
Skulle der forekomme knust glas, porcelæn, ris e. lign på palæets gulve, skal dette omgående informeres
til personalet, hvis der efter endt arrangement forefindes mærkbare ridser eller anden skade på gulve,
kan restaurationen påkræve en afslibning samt lakering af disse på kundens regning eller via kundens
forsikringsselskab.
Al form for konfetti er forbudt i Odd Fellow Palæet. Bruges dette alligevel vil der blive faktureret en
ekstra rengøring til kr. 750 pr. time inkl. moms.

Fyrværkeri og åben ild uden opsyn er ligeledes forbudt.

Bredgade 28s inventar såsom malerier, møbler, tæpper, udstillinger m.v. skal behandles forsvarligt. Skulle
disse lide overlast under arrangementet skal disse erstattes ud fra den værdi fastsat af Bredgade 28.
Værdien skal være rimelig fastsat i forhold til genstandens reelle pris og kan parterne ikke blive enige om
prisen, skal man bede tredjepart med relevant faglig viden om en vurdering af prisen. Dette sker via
kundens forsikringsselskab eller ved direkte fakturering.

Det er ikke tilladt at stille nogle former for genstande på klaver eller flygler i Odd Fellow Palæet
Ved alle arrangementer skal støjniveauet holdes på et rimeligt niveau, hvis der under arrangementet
afspilles musik, skal dette ALTID afvikles for lukkede døre og vinduer, påbud fra restaurationens
personale skal til en hver tid efterleves, undlades dette forbeholdes retten til at afslutte arrangementet,
der betales fortsat for det fulde arrangement samt bødeforlæg pålagt af myndighederne. Dæmpet
baggrundsmusik er tilladt frem til kl. 22.30, herefter må der spilles op til de fastsatte grænseværdier
udstedt af Københavns Kommunes Center for Miljø (stue – 1. sal – 2. sal max. 94 dB) / (Koncertsalen max.
98 dB) Hvor ”SoundGuard” system er installeret, SKAL dette benyttes.

Parkering, materialer, udstyr.

Restaurationen råder ikke over parkeringspladser til brug ved afvikling af arrangementer, der kan dog
foreligge specielle aftaler om brug af enkelte pladser i det tidsrum arrangementet strækker sig, denne
aftale skal dog foreligge skriftligt. Køretøjer med ærindre til Palæet kan dog undtagelsesvis benytte
parkeringspladser til af-og pålæsning af blomster, AV-udstyr, musikanlæg m.v. og kun via de anviste
adgangsveje.

Alt materiale såsom blomster, anlæg, gaver m.v. skal fjernes fra lokalerne ved endt arrangement.

Afbestilling, kuvertantal m.v.

Ved afbestilling af arrangement op til 91 dage før afholdelses dagen pålægges ingen afgift og
depositummet tilbagebetales.

  • Ved afbestilling op til 90 dage før afholdelses dagen, tilbageholdes det indbetalte depositum.
  • Ved afbestilling op til 60 dage før afholdelses dagen, faktureres 50 % af den aftalte pris.
  • Ved afbestilling op til 30 dage før afholdelses dagen, faktureres 75 % af den aftalte pris.
  • Ved afbestilling med mindre end 30 dage for afholdelsesdagen faktureres det fulde beløb.
 

Kuvertantallet kan ændres med 20% op til 7 hverdage før arrangementet afholdes, herefter faktureres
det fulde beløb.

Reduceres selskabet med mere end 20 % end det oprindelige kuvertantal kan Restaurationen vælge at
flytte selskabet til andet lokale eller aflyse arrangementet, uden nogen form for erstatning.
Bemærk at der ved nogle lokaler kan være en minimumsomsætning tilknyttet.

Afvikling

6 hverdage før selve arrangementet skal der foreligge en handlingsplan over selve arrangementet,
hvor endelige antal, bordplan, specialmenuer, ankomsttidspunkt, taler, underholdning o. lign. er påtegnet.
Restaurationen påtager sig intet ansvar, hverken økonomisk eller professionelt over for underholdning
kontaktet af kunden, forplejning af disse faktureres kundens regning.

Spørgsmål vedr. scene mål, strømudtag, m.m. kan med fordel stilles til restaurationen, det pålægges dog
kunsterne at sætte sig i kontakt med restaurationen, for at indhente de nødvendige informationer.

Covid-19 tillæg

Arrangementer aflyst i forbindelse med COVID-19

Hvis et arrangement, direkte grundet den nuværende COVID-19 situation, ikke har mulighed for at afvikle det aftale arrangement på den pågældende dato, vil det være muligt omkostningsfrit at rykke datoen op til 12 måneder frem fra afviklingsdatoen. Dette skal skriftligt meddeles til Restaurant Odd Fellow Palæet ApS senest 3 uger før afviklingsdatoen i den indgående aftale. Ved en annullering gælder de nuværende annulleringsbetingelser. Dette appendiks er på nuværende tidspunkt gældende frem til 31.12.2023

Kontakt os

Hvad enten I vil booke en fremvisning eller blot have en uforpligtende samtale om et fremtidigt arrangement, så kontakt os venligst via denne kontaktformular, så vender vi tilbage til jer hurtigst muligt.

Hvis I har spørgsmål er I meget velkomne til at ringe til os på +45 33148424